สำนักพิธีการ CP
หัวข้อ
หน้าแรก

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหาร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

แผนที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์ติดต่อ

กระดานข่าว

ภาพกิจกรรม


บทความ

บทความล่าสุด
ส่องกล้องมองคำว่า"ทุ...
เเด่ทุกท่านที่ "มีเเ...
ปล่อยวางได้หมดแล้ว ?
ฝึกเด็กให้รู้จักพึ่ง...
ข้อคิด คำคม พระพรหมค...
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
เว็บเครือซีพี
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
เว็บไซต์พระพุทธศาสนา
เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
องค์การพุทธศาสนิก สัมพันธ์แห่งโลก
เว็บไซต์มหาเถรสมาคม
เว็บไซต์องค์กรศาสนา
เว็บไซต์ธรรมมะ
ธรรมะ 5 นาที
พุทธทาสศึกษา
กุศล.คอม
ซีดีธรรมะ
รวมรูปพระพุทธศาสนา


วัดในกรุงเทพมหานคร
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
วัดกำแพง
วัดเจ้าอาม
วัดชนะสงคราม
วัดชัยพฤกษมาลา
วัดชิโนรสารามวรวิหาร
วัดดุสิดารามวรวิหาร
วัดปากน้ำ
<รวมวัดทั้งหมดใน กทม.>
แนะนำลิงค์ธรรมะ


กระดานข่าว
กระทู้ล่าสุด
new moon the movie g...
Tadacip 20mg online ...
как...
ไม่มีหัวข้อ
ฟังถ่ายทอดสดการเข้าค...
กระทู้ยอดนิยม
ฟังถ่ายทอดสดการเข... [3]
ไม่มีหัวข้อ [2]
อยากทราบรายละเอีย... [2]
ка... [0]
Dating athol spri... [0]
ผู้กำลังใช้งาน
บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 32123
สมาชิกล่าสุด: Faiclefladirl
แบบสำรวจ
การเช้าชมเว็บนี้

ช้ามาก

พอใช้

เร็วมาก

คุณต้องเข้าระบบก่อนลงคะแนน.
Last Seen Users
ffsniffensebr02:29:18
unrounsalv02:43:18
geragerkies 1 day
urgurtads 1 day
pecampellolavo 1 day
nothenorthface 1 day
wauckwaltenels 1 day
engentheo 2 days
ttretteniki 2 days
czaczjuan 2 days
การประดับธงชาติ
|กลับหน้าความรู้เกี่ยวกับชาติไทย|


ระเบียบว่าด้วยการชักธงชาติ


ประเทศไทยมีระเบียบเกี่ยวกับธงชาติออกประกาศใช้ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๔๗๙ เรียกว่า ระเบียบการชักธงชาติสยาม และต่อมาได้มีระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการชักธงชาติ อีกหลายฉบับ เป็นผลให้ประเทศไทยมีระเบียบว่าด้วยการชักธงชาติดังต่อไปนี้
๑. สถานที่และยานพาหนะ ของราชการฝ่ายทหาร ให้ชักธงตามระเบียบ และข้อบังคับของทหาร
๒. สถานที่ราชการพลเรือนให้ชักธงชาติทุกแห่ง ถ้าในบริเวณเดียวกันมีสถานที่ราชการหลายแห่งจะสมควรชักธงชาติ ณ ที่ใดให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าผู้ปกครองสถานที่นั้น
(๑) การชักธงชาติขึ้นสู่เสาของสถานศึกษา ให้เชิญธงชาติขึ้นสู่เสาเวลา ๘.๐๐ น. หรือเวลา เข้าเรียนในตอนเช้า ตามความเหมาะสม ส่วนการลดธงในตอนเย็น ให้ลดธงในเวลา ๑๘.๐๐ น.

(๒) ให้นักเรียนร้องเพลงชาติ ในขณะชักธงชาติขึ้นสู่เสาด้วยตนเอง ห้ามใช้วิทยุหรือแผ่นเสียง แต่ถ้าสถานศึกษาจะใช้แตรวงบรรเลงประกอบการร้องของนักเรียนด้วยก็ให้กระทำได้

(๓) สำหรับการลดธงในตอนเย็นให้ฟังเสียงเพลงชาติจากสถานีวิทยุกระจายเสียง

(๔) สำหรับการเชิญธงชาติขึ้นสู่เสาเฉพาะภายในกระทรวงศึกษาธิการ จะมีการชักธงชาติเวลา ๐๘.๐๐ น. โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะจัดเวรข้าราชการรับผิดชอบการชักธงชาติเป็นประจำ ข้าราชการดังกล่าวขอให้แต่งกายแบบสุภาพ และข้าราชการที่ได้ยินเสียงร้องเพลงชาติ หรือ ได้เห็นการชักธงชาติ จะต้องหยุดทำความเคารพด้วย แม้กำลังนั่งอยู่ในรถก็ตาม การชักธงลงในตอนเย็นใช้เวลา ๑๘.๐๐ น.

สำหรับกรมพลศึกษาและกรมศิลปากร ให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน

๓. บุคคลนอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และ ๒ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงชักธง หรือ เห็นหรือได้ยินสัญญาณการชักธง ให้แสดงความเคารพตามระเบียบการเคารพหรือประเพณีนิยมจนเสร็จการชักธง
การลดธงครึ่งเสา กรณีที่จะชักธงชาติครึ่งเสาเป็นเวลานานเท่าใด ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

วันพิธีที่ทำการชักธงและ ประดับธงชาติ
วันพิธีที่ทำการชักธงและประดับธงชาติ ได้แก่
๑. วันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม และ วันที่ ๑, ๒ มกราคม ๓ วัน
๒. วันมาฆบูชา ๒ วัน
๓. วันจักรี วันที่ ๖ เมษายน ๑ วัน
๔. วันสงกรานต์ วันที่ ๑๓ , ๑๔. ๑๕ เมษายน ๓ วัน
๕. วันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๑ วัน
๖. วันพืชมงคล ๑ วัน
๗. วันวิสาขบูชา ๒ วัน
๘. วันอาสาฬหบูชา ๑ วัน
๙. วันเข้าพรรษา ๑ วัน
๑๐. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๑ วัน
๑๑. วันสหประชาชาติ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๑ วัน
๑๒. วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕,๖, ๗ ธันวาคม ๓ วัน
๑๓. วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ วันที่ ๙,๑๐.๑๑ ธันวาคม ๓ วัน
นอกจากนี้สุดแต่ทางราชการจะประกาศให้ทราบ ส่วนงานพิธีอื่นๆ ตามประเพณีนิยม หากจะชักธงชาติก็ทำได้ แต่จะต้องกระทำการไปด้วยความเคารพ

ข้อแนะนำในการชักธงชาติ
๑. ขนาดธงชาติควรมี ๒ ขนาด ขนาดหนึ่งเป็นขนาดเล็กใช้ในวันปกติ และอีกขนาดหนึ่งเป็นขนาดใหญ่ให้ใช้ในวันพิธี
๒. เสาธงชาติ จะมีขนาดสูงต่ำ ใหญ่เล็กเพียงใด และควรจะอยู่ ณ ที่ใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครองสถานที่จะพึงพิจารณาให้เหมาะสม เป็นสง่างามแก่อาคารนั้นๆ
๓. การเก็บรักษาและเชิญธงชาติ เนื่องจากธงชาติเป้นสิ่งสำคัญแสดงถึงความเป็นเอกราชของประเทศ การเก็บรักษาหรือเชิญไปมา จำเป้นต้องกระทำด้วยอาการเคารพ คือ ต้องเก็บหรือวางธงชาติบนพาน มิใช่ถือไปมาด้วยมือ ผู้เชิญธงชาติต้องแต่งกายสุภาพ หรือถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้อง
๔. วิธีชักธงชาติ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๔.๑ ก่อนถึงกำหนดเวลาชักธงชาติขึ้น ให้เตรียมธงชาติผูกติดกับเส้นเชือกให้เรียบร้อย
๔.๒ เมื่อถึงกำหนดเวลา ให้คลี่ธงออกเต็มผืน แล้วค่อยๆ ดึงเชือกให้ธงขึ้นช้าๆ ด้วยความสม่ำเสมอและเส้นเชือกตึงจนถึงจุดยอดเสาธง แล้วผูกเชือกไว้ให้ตึงไม่ให้ลดต่ำลงมาจากเดิม
๔.๓ เมื่อชักธงลง ให้ค่อยๆ ดึงเชือกให้ลงช้าๆ ด้วยความสม่ำเสมอและเส้นเชือกตึงจนถึงระดับเดิมเมื่อชักขึ้น
๔.๓ เมื่อชักธงลง ให้ค่อยๆ ดึงเชือกให้ลงช้าๆ ด้วยความสม่ำเสมอและเส้นเชือกตึงจนถึงระดับเดิมเมื่อชักขึ้น
๔.๔ ในกรณีที่มีเพลงบรรเลง หรือมีสัญญาณในการชักธงชาติขึ้นหรือลง จะต้องชักธงขึ้นหรือลงให้ถึงจุดที่สุดพร้อมกับจบเพลงหรือสัญญาณนั้นๆ

๕. การชักธงชาติครึ่งเสา ในกรณีที่ทางราชการประกาศให้ชักธงชาติ ครึ่งเสา ให้ปฏิบัติการในการชักะงขึ้นเช่นเดียวกับในข้อ ๔.๒ เมื่อธงถึงยอดเสาแล้วจึงลดลงมาโดยเร็วให้อยู่ในระดับความสูง ๒ ใน ๓ ส่วน และ เมื่อจะลดธงลง ให้ชักขึ้นโดยเร็วจนถึงยอดเสาก่อนแล้วจึงลดลงตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๔.๓
ข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับธงชาติ

ภายในประเทศไทยให้ชักได้แต่ธงชาติไทย ธงชาติของต่างประเทศชักได้ในกรณีต่อไปนี้
๑. ชักในสถานทูต หรือ สถานกงสุลตามธรรมเนียมและกฏหมายระหว่างประเทศ
๒. ชักธงบนเรือต่างประเทศ หรืออากาศยานต่างประเทศตามธรรมเนียมและกฏหมายระหว่างประเทศ
๓. ชักธงในโอกาสที่ประมุขแห่งรัฐหรือผู้แทนเดินทางมาเยือนประเทศไทย
๔. ชักธงในโอกาสที่ระบุไว้ในกระทรวง หรือในโอกาสที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติธงประกาศให้ชักได้ หรือในโอกาสที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวง
๕. การชักธงชาติต่างประเทศในข้อ ๓.๔ ต้องชักตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวง คือ
๕.๑ ต้องชักธงชาติไทยไว้กับธงต่างประเทศนั้นด้วย
๕.๒ ถ้าชักธงต่างประเทศ ประเทศเดียว ต้องให้ธงชาติไทยเคียงคู่อยู่ข้างขวาของธงชาติต่างประเทศ ดูจากภายในสถานที่ที่ชักธง
๕.๓ ถ้าชักธงชาติต่างประเทศมากกว่าประเทศเดียว ซึ่งรวมกับธงชาติไทยเป็นจำนวนคี่ต้องให้ธงชาติไทยอยู่ตรงกลาง
๕.๕ ธงชาติไทยที่ชักอยู่กับธงต่างประเทศนั้น ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าธงต่างประเทศและต้องอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าธงชาติของประเทศอื่นที่ชักขึ้น ทั้งต้องมีลักษณะบริบูรณ์ไม่ขาดวิ่นเลอะเลือน

๖. ข้อบังคับดังกล่าวมาแล้วนี้ ห้ามมิให้ใช้บังคับภายในบ้านเรือนหรือโรงเรียน
๗. ห้ามมิให้ผู้ใเดกระทำการดังต่อไปนี้ ๗.๑ ประดิษฐ์รูปหรือเครื่องหมายใดๆ นอกจากที่อนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธง หรือ กฏหมายอื่นๆ ลงบนธงชาติ
๗.๒ ประดิษฐ์รูปหรือเครื่องหมายใดๆ ลงในแถบสีของธงชาติโดยไม่สมควร
๗.๓ ใช้ ชัก หรือแขวนธงชาติ หรือแถบสีธงชาติที่ได้ประดิษฐ์รูปหรือเครื่องหมายใดๆ อันต้องห้ามในข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ลงไว้ แม้ว่าจะเป็นรูปหรือเครื่องหมายที่ปรากฏหรือมีอยู่ก่อนวันประกาศใช้พระราชบัญญัติธง
๗.๔ ให้ ชัก หรือแขวนธงชาติ หรือแถบสีธงชาติไว้ ณ สถานที่อันไม่สมควร หรือวิตถารวิธี
๗.๕ แสดงกิริยา วาจา หรืออาการอย่างหนึ่งอย่างใด หยาบคายต่อธงชาติ หรือ แถบสีธงชาติ
๗.๖ ประดิษฐ์สีธงชาติ หรือแถบสีธงชาติลง ณ สถานที่หรือสิ่งของใดๆ โดยไม่สมควร หรือแสดง หรือใช้สถานที่ หรือสิ่งของอันยังมีรูปธงชาติ หรือแถบสีธงชาติ ซึ่งประดิษฐ์ ลงไว้โดยไม่สมควรนั้น แม้ว่ารูปธงชาติหรือแถบสีธงชาติเช่นว่านั้นจะปรากฏหรือมีอยู่ก่อนวันใช้พระราชบัญญัติธง

บทกำหนดโทษ
๑. ผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติในข้อ ๑- ๕ ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
๒. ผู้ใดชักธงชาติหรือแสดงธงอย่างใดอย่างหนึ่งในพระราชบัญญัติ โดยไม่มีสิทธิ์ ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท จำคุกไม่เกิน ๒ เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
๓. ผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งข้อ ๗ ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท จำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

บรรณานุกรม : ศิลปากร,กรม. ธงไทย.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,๒๕๒๑.

|กลับหน้าความรู้เกี่ยวกับชาติไทย|

โดย monchai เมื่อ สิงหาคม 28 2006 10:19:090 ความเห็น : 2392 อ่าน - พิมพ์
ความเห็น
ยังไม่มีความเห็นส่งเข้ามา.
แสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น.
ระดับคะแนน
ระบบลงคะแนนเฉพาะสาชิก.

ต้องเข้าระบบก่อน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
Clock
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านสมัครสมาชิก ?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
ศีลธรรมชีวิตประจำวัน
มงคลชีวิต 38 ประการ
ธรรมะด้วยเรื่องธรรมชาติ
ธรรมะด้วยชีวิตประจำวัน
อัลบั้มภาพล่าสุด

22.พิธีบำเพ็ญกุศล เค...


21.พิธีบำเพ็ญกุศล เค...


20.พิธีบำเพ็ญกุศล เค...


19.พิธีบำเพ็ญกุศล เค...

ฟังบทสวดมนต์
บทแผ่เมตตา
บทสวดเจริญพุทธมนต์
บทสวดบูชาดวงชะตา
บทสวดธรรมจักร
บทสวดชัยมงคลคาถา
บทสวดพระคาถาชินบัญชร
ฟังบทสวดมนต์ทั้งหมด>>>
วัดประจำรัชกาล
วัดประจำรัชกาลที่ ๑
วัดประจำรัชกาลที่ ๒
วัดประจำรัชกาลที่ ๓
วัดประจำรัชกาลที่ ๔
วัดประจำรัชกาลที่ ๕
วันสำคัญพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

geragerkies
26/08/2014 20:11
[b][url=http://www.linkso
flondononsales.com/]links
of london<strong><a href="http://www.linksof
londononsales.com/">link
s of london sweetie bracelet</a></


geragerkies
26/08/2014 20:11
<strong><a href="http://www.linksof
londononsales.com/">link
s of london jewelry</a></strong> | <strong><a href="http://www.linksof
londononsa


urgurtads
26/08/2014 20:04
[b][url=http://www.timber
landrakuten.com/]timberla
nd<strong><a href="http://www.timberl
andrakuten.com/">timberl
and discount shoes</a></strong> <br&


urgurtads
26/08/2014 20:04
<ul><li><strong><a href="http://www.timberl
andrakuten.com/">timberl
and boot sale</a></strong> </li><li> <a href="http://timber


urgurtads
26/08/2014 20:03
[b]<a href="http://worldcupjer
seysoutlet.com/">nfl jerseys cheap</a>[/b] [b<strong><a href="http://worldcupjer
seysoutlet.com/">nfl jerseys cheap<


ข้อความทั้งหมด
Untitled Document

—————————————————————————————————

สำนักพิธีการ เครือเจริญโภคภัณฑ์
เลขที่ ๕๗๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๒-๙๕๑๑ , ๐-๒๖๒๒-๙๕๒๒ โทรสาร. ๐-๒๖๒๒-๙๕๕๕
(ขอสงวนลิขสิทธ์รูปภาพของเว็บไซด์นี้)
Email : piteekarn@buddha-cp.com

—————————————